Trang web ngoại vi bóng rổ

Kệ TV chân thép mặt kính

  • Mã sản phẩm: HTS-2005A
  • Kích thước tổng thể: 1400W  x 375D x 610H
  • Thông số ngăn: 137W x 375D x 250H
  • Kích thước tối đa của TV: 60 inch
  • Trọng lượng sản phẩm: 34kg
  • Sản xuất tại: ASV CI CO., LTD